Tienes que tener nuestra licencia aceptada previamente.
Asegurate que las cámaras y sensores estén instalados correctamente para poder acceder

BOMER SOLUTION BOMER ЦЕ: BOMER ЭТО:


The effective customer segmentation will allow you to use new communication channels, to send customized content before the shopper visit and to engage with them across the path-to-purchase. Сервіс Bomer накопичує інформацію з усіх ваших магазинів, систематизує, аналізує і порівнює з ринковими показниками - в режимі реального часу. Сервис Bomer накапливает информацию из всех ваших магазинов, систематизирует, анализирует и сравнивает с рыночными показателями - в режиме реального времени.

RETAIL ANALYTICS РОЗРОБКА АНАЛІТИКИ РАЗРАБОТКА АНАЛИТИКИ

Bomer software accumulates information from all your stores, organize, analyze and compare with market benchmark indicators – all in real time. Сервіс Bomer накопичує інформацію з усіх ваших магазинів, систематизує, аналізує і порівнює з ринковими показниками - в режимі реального часу Сервис Bomer накапливает информацию из всех ваших магазинов, систематизирует, анализирует и сравнивает с рыночными показателями - в режиме реального времени

DYNAMIC RECOMMENDATIONS AND CUSTOMER ENGAGEMENT ДИНАМІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ВЗАЄМОДІЯ З КЛІЄНТОМ ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТОМ

Our machine learning engine provide real time recommendations for the retailers/mall owners and for shoppers too! You will be able to set dynamic prices and marketing campaigns. We include best staffing distribution suggestions to optimize the customer attendance at different time.

The effective customer segmentation will allow you to use new communication channels, to send customized content before the shopper visit and to engage with them across the path-to-purchase
Наш сервіс навчання надає рекомендації в реальному часі для власників роздрібних мереж, торгових центрів і навіть для їх клієнтів! Ви зможете встановлювати динамічні ціни та маркетингові кампанії. Ми пропонуємо найкращі пропозиції щодо розподілу персоналу для оптимізації потоків клієнтів у різний час.

Ефективна сегментація клієнтів дозволить вам використовувати нові комунікаційні канали, надсилати індивідуальний контент до відвідування покупцем магазину. Взаємодіяти з клієнтом на протязі усього процессу купівлі від початку і до кінця.
Наш сервис обучение дает рекомендации в реальном времени для владельцев розничных сетей, торговых центров и даже для их клиентов! Вы сможете установить динамические цены и маркетинговые кампании. Мы предлагаем лучшие предложения по распределению персонала для оптимизации посещаемости клиентов в разное время.

Эффективная сегментация клиентов позволит вам использовать новые коммуникационные каналы, отправлять индивидуальный контент перед посещением покупателя и взаимодействовать с ним через дорогу к покупке.

VISUALIZATION & PREDICTIONS ВІЗУАЛІЗАЦІЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

User friendly platform to visualize data, variety of useful formats, accesibility from any device. Turn store data into insights by adding market intelligence. Discover predictions about new trends, customer segmentation and commercial offers. Зручна у використанні платформа для візуалізації даних, пыдтримка рызних форматів, доступ з будь-якого пристрою. Перетворює дані про магазини в статистику, шляхом додавання маркетингової інформації. Відкрийте для себе прогнози щодо нових тенденцій, сегментації клієнтів та комерційних пропозицій. Удобная в использовании платформа для визуализации данных, потдержка разных форматов, доступность любого устройства. Превратите данные магазина в статистику путем добавления маркетинговой информации. Откройте для себя прогнозы относительно новых тенденций, сегментации клиентов и коммерческих предложений

Some Features ОСОБЛИВОСТІ: ОСОБЕННОСТИ:

People Counting and Conversion Підрахунок людей і конверсія Подсчет людей и их конверсия

Get powerful insights such as outside traffic, visit duration, unique traffic, pass-by traffic, visit frequency and entrance path analytics. Up to 99% accuracy. Align labor to increase sales. Отримати потужні статистичні дані, такі як: зовнішній трафік, тривалість відвідування, унікальний трафік, прохідний трафік, частота відвідування та аналіз вхідних шляхів. З точністю до 99% . Розподіл персоналу для збільшення продажів. Получить мощные статистические данные: такие как внешний трафик, продолжительность посещения, уникальный трафик, проходной трафик, частота посещения и анализ входных путей. С точностью до 99% . Распределение персонала для увеличения продаж.

Shopper Experience Дослідження споживачів Исследование покупателей

Movement pattern analysis, assess shopper direction and trends within a space. Understand how your shoppers shop, interact with staff, and optimize your shopper’s experience. Аналіз моделі руху, оцінка напрямків і трендів покупців в галузі. Покращіть досвід ваших клієнтів, розуміючи, яким чином вони роблять покупки та взаємодіють з персоналом. Анализ структуры движения, оценка направления и трендов покупателей в пространстве. Понимайте, как ваши покупатели делают покупки, взаимодействуют с персоналом и оптимизируют опыт вашего клиента.

Mobile Integration Мобільна інтеграція Мобильная интеграция

No app required, available with any device. Machine learning algorithms that gets smarter with each and every interaction between brand and shopper. We send customized offers and content to shoppers to increase loyalty and revenues. Не потрібно ніяких додатків, доступ з будь-якого пристрою. Алгоритми сервісу, розумнішають з кожною взаємодією між брендом та покупцем. Ми надсилаємо індивідуальні пропозиції та контент для покупців, щоб підвищити лояльність та доходи. Не требуется дополнительного приложения, доступно на любом устройстве. Алгоритмы сервиса, которые становятся более умными с каждым взаимодействием между брендом и покупателем. Мы отправляем индивидуальные предложения и контент покупателям для увеличения лояльности и доходов.

Professional Consulting Професійний консалтинг Профессиональный консалтинг

Dedicated Bomer team oriented to maximize your return on investment. Goal oriented coach and change management process to optimize your stores results. Depth analysis about metrics and collected information, marketing plan development and implementation. Personalized training program for managers and sales team. Спеціалізована команда Bomer орієнтована на максимізацію рентабельності ваших інвестицій. Тренінги, по орієнтируванню на досягнення цілей та процес управління змінами покращать показники ваших магазинів. Глибинний аналіз показників та зібраної інформації, розробку та впровадження маркетингового плану. Персоналізована навчальна програма для менеджерів та відділу продажів. Специализированная команда Bomer, ориентированна на максимальную рентабильность инвестиций. Тренинги, по ориентируванню на достижение целей и процесс управления изменениями улучшат показатели ваших магазинов. Глубинный анализ о показателях и собранной информации, разработка и внедрение маркетингового плана. Индивидуальная программа обучения для менеджеров и отдела продаж.

Schedule a Demo

Contact With us

Cerviño 3542 1D, Capital Federal, Argentina

Сервиньйо 3542 1Д, Буенос-Айрес, Аргентина

Сэрвиньё 3542 1Д, Буэнос-Айрес, Аргентина

Phone: +5411.4807.2094